Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Re: tin buồn

Xin Thành Thật Phân ưu cùng Bạn Vũ Đình Phụng và Tang quyến.

Cầu cho linh hồn Phanxicô Xavier được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia Đình Phan Thanh Dũng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.