Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Fwd: Ex 770 tại Houston, Texas

Tin tức của con nhà Dụng từ Thành Mỡ, xin chuyển đến các bạn.
AR


Dụng đã cỡi ngựa sắt đến xứ cao bồi chiều nay, và được anh Đại (đã từng làm việc chung với Ánh, Bình, Ân ... tại photo lab Trương Minh Giảng) đón về nhà. Mình đã đi "diện kiến dung nhan, cùng hầu truyện" Danh Tướng của Hòn Ngọc Viễn Đông để nghe huyền thoại về các anh hùng EX68.
Truyện quê huơng, thuở xa xưa đó thì chẳng bao giờ hết được.
Về đến nhà thì đã gần 2:00 sáng. Còn hẹn gặp ngày mai.

Vào đây để xem hình.

Ex 802

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.