Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Re: tin buồn

Các Ex68 thân mến,
T.B:
Chiếc xe đẹp, nhưng ngôi nhà quá xấu (28 năm chưa thay mái tôn trần nhà!
Ex Phung 799

From: Dustin Phan <dphan56@yahoo.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.