Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

RE: EX68


Hi Thanh Mo,
Goi tang ban vai hinh anh cua thoi con di hoc o Tieu Chung Vien, dac biet tam anh Doi Guise Thanh. Anh Son doi truong nghe dau da chet trong mot lan vuot bien.Cac ban be trong hinh da tim lai duoc va dang sinh hoat trong Exluro 68 gom co minh Thang ba gia, Thang Den, Toan thang va bay gio la Thang Mo. Chuc ban va gia dinh mot Thanksgiving binh an va day on chua.

Thang BG 804

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.