Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Re: chao mừng

Hi anh em
Chào mừng Thành mỡ 802 liên hệ lại với anh em. 
LT sẽ khen thưởng Hùng Vũ 786 vì công việc tuyệt vời này.
Nhưng nếu Ex 786 bận "thanksgiving" ở xứ Cờ Hoa thì bên An Nam cứ làm theo đúng catalogue là được chứ gì?
Yêu cầu Thành mỡ gửi 1 hình mới nhất: cả gia đình càng tốt. Có nhiều anh em thắc mắc là nếu có 2 danh hiệu "mỡ" thì Ex 763 sẽ khao anh em 1 danh xưng mới cho riêng mình??? Chả bù cho Ex Alpha: hơi bị nhiều danh hiệu.. .
Thằng mõ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.