Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ lần trước (Báo cáo thu-chi 08/10/2010): 3.591.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

26/10/2010: Thăm Exa Tuấn 813 = 500.000 (Dũng Ruồi chi)

Đóng niên liễm 2010 (Hòa 780) = 500.000

 

01/11/2010: Đóng niên liễm 2010 (Thắng BG) = 200USD (Cha Hùng bàn giao)

 

Tồn quĩ: 3.591.428 + 300USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

Xin cám ơn các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.