Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

PHÂN ƯU

Được tin :
Cụ Cố ANNA 
là Bà Ngoại của Chị Thanh
- Exa Niên Trưởng 775  -
mới qua đời.

Xin chia sẻ nỗi niềm thương nhớ Cụ Cố ANNA cùng gia đình Ex Niên Trưởng và tang quyến.  Xin hiệp ý cùng gia đình Ex68 cầu xin Chúa sớm đưa linh hồn Cụ Cố ANNA vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình 813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.