Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

re:tinh tam mua vong 2010

Chào anh em
Mình có nhân được thư mời tham dự tĩnh tâm mùa vọng.
THÖ MÔØI
Ñể chuẩn bị đón mừng lễ Chúa giáng sinh, thân mời Bạn và Gia đình
tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2010
của gia đình Ex-Luro
từ 8h30 đến 12h00 Chúa Nhật 19/12/2010
tại lầu 2 Nhà Truyền Thống Giáo Phận
06 Tôn Đức Thắng , Quận 1.
Người hướng dẫn :
LM. Phanx. Xavie Bảo Lộc – LM đặc trách Mục Vụ Liên Tôn Giáo Phận

                                                EX LURO

Chương trình Tĩnh Tâm
 8h30 – 9h00 : Thăm hỏi huynh đệ
 9h00 – 9h45 : Đề tài hướng dẫn
 9h45 – 10h30 : Bí Tích Hòa Giải
 10h30 – 11h30 : Thánh lễ


Xin anh em thu xếp tham dự.
DR không đi được vì chủ nhật tới này bận việc.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.