Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

re: cha giáo Du Minh Go[ Đa Minh]

Chào anh em nhất là Ex 757, 759 và 800,
DR xin bổ túc 1 tí về cha ĐaMinh. Ngài làm linh mục rất trẻ : 24-25 tuổi gì đó ; nhưng không phải vì xuất sắc kiểu như đức cha Đọc mà nhân dịp năm 1970 đức Phaolo VI tông du Châu Á [ đến là Philippin]. Nhân dịp này có lễ phong chức linh mục cho các thầy miền Châu Á: nhân dịp này ĐCV Sài Gòn đặc cách các thầy thần III làm linh mục trước rồi về học tiếp. Dịp đó Giáo hội VN bội thu linh mục.
Truyền thống của Giáo hoàng học viện định tháng 12 là mùa hồng ân: chịu chức linh mục xong, các tân chức phải về học tiếp và tháng 6 năm sau mới ra trường [ có vài tân chức biếng học nên rớt kì thi ra trường]> Dòng tên với các giáo sư ngoại quốc hầu như không châm chước việc[ thi chưa đậu] này.
ĐCV Sài Gòn lại có thói quen truyền chức linh mục vào dịp cuối tháng 4 và hè đó các tân chức mãn trường ngay. Ngay sau giải phóng các tân chức thuộc các giáo phận khác nhưng gửi học tại Sài Gòn như Nha Trang, Đà Lạt ... đều không được ủy ban quân quản thời đó công nhận : vì  địa phận các ngài đã giải phóng hồi tháng ba, tháng tư mà cuối tháng tư mới chịu chức nên bị cấm làm lễ và công tác mục vụ 1 thời gian dài. Như vậy lớp linh mục năm 1970 ( gọi là linh mục Manila) có 1 số thầy thần 3 được đặc cách: các vị này cũng theo thói quen là ra trường luôn vì đã làm linh mục rồi bắt các cụ học tiếp thì không ổn.
Theo Ruồi thì cha Luân thuộc lớp linh mục Manila nói ở trên. nếu Ngài chịu chức năm 1970 và cuộc đời linh mục rất ngắn thì ngài qua đời năm nào??? Xin đợi ngày mai đi nghĩa địa Chí Hòa tìm bia mộ sẽ rõ.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.