Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Re: xem hinh

Hi Dũng Ruồi,
Cám ơn bạn đã bỏ công sức, vật chứng rành rành thế thì Ánh tôi phải tâm phục, khẩu phục rồi. Xin nghiêng mình trước trí nhớ siêu phàm của GSTS.
Thân,
 Ánh 757


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.