Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Re: [Ex68] Re: [Ex68] re:GS

Dũng Ruồi à,
Tiếng Anh lâu ngày mình không xài thì trình độ trở về vạch xuất phát, y dài hay ngắn chắc phải phiền tới GSTS của lớp, nhưng có điều tớ đã viết thiếu 1 chữ r. "... trả hết, trả hết cho thầy... trả hết...." ex tôi đang nhại lời một bài hát.
Xin lỗi các bạn, đặc biệt ex 780.
Ánh 757 


 


 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.