Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

"Phe" cháu

Thưa anh em,
Cháu gái ngoại của ex tôi vừa tròn tháng là bên nội nó đã xin đón về, nói là "xin" nhưng mình không cho là không được, bèn bùi ngùi chia tay. Ex tôi không được may mắn như bác Trùm Hù đến hôm nay vẫn còn vui đùa với cháu "cọp con" mỗi khi về nhà.
Trong tháng đầu cháu được bà ngoại chăm sóc, cháu rất ngoan, ngoan hơn mẹ và cậu cháu hồi nhỏ.
Ex tôi tính bắt chước các bác đã có cháu, "âm thầm"... nhưng bác PHT vừa nhắc khéo, đành phải "phe".

Cháu được 1 tuần

2 tuần, được bà ngoại cho phơi nắng

3 tuần

  

tròn tháng


Rửa tội


757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.