Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Re: [Ex68] Re: [Ex68] re:GS

Thân chào các Exs,
Anh Ròm vấn việc gì chứ vấn đề trí nhớ thì tui bó tay, ngoài mái tóc ít bạc hơn chứ về trí nhớ thì tui cũng ngang hàng với TBG thôi! Thật tình là tui không thể nhớ nỗi vụ Cha Đaminh Luân. Hiện giờ nếu muốn nhớ việc gì thì tui đều có ghi chép đâu đó, tỉ dụ như các tư liệu về bác Cầu hoặc bác Danh Tướng, tui đều có ghi chép cẩn thận. Đền bù lại cho vấn đề kém trí nhớ, tui xin giải vây cho bác vấn đề tên anh Hòa 780. Thắc mắc vấn đề của anh Hòa dài hay ngắn đều đúng cả. Tạm lấy bữa ăn bên xứ nầy làm chuẩn, bữa ăn đầy đủ "main meal" = "dài", bữa ăn dã chiến "take away" = "ngắn". Khi viết cái đuôi của anh Hòa, nếu có nhiều thời gian như khi dùng main meal thì nó rất dài, không thế, chơi theo kiểu take away thì ngắn ơi là ngắn. Vài hàng góp ý với các bác. Bác nào còn nghi vấn chỉ còn nước tra nơi ah Hòa sẽ tường tận.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.