Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Re: bái niên

Các Ex 68 Lôm Côm và Phô Răng,
Chỉ còn 09 phút nữa là Chúng ta mỗi người thêm một tuổi!!!
Giờ này Các Ex Phô Răng chắc là đang chuẩn bị đón năm mới??
Các Ex Lôm Côm có người đang ngủ, có người trằn trọc không ngủ được, có người phải thức canh giữ Cao su, có người đang nằm trong chăn đếm tiền??!!
Cuộc sống của Mình là thế đó, giờ vẫn còn thức!!!
Cầu chúc Các Bạn một năm Tràn Đầy Hồng Ân Thiên Chúa; Ngài ban Tất cả Anh Em Chúng ta sức khỏe dồi dào và "Hằng ngày dùng đủ ". Amen
T.B: Sự kiện nổi bật nhất trong năm hẳn là "Cuộc họp mặt của Các Ex USA với nhau năm 2010; trong đó có sự đóng góp của Ex T.Ban Thông Tin; biệt hiệu "Bác Ruồi"???!!
Ex Phụng 799

From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.