Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Re: bái niên

Hi Omni exluro 68
Cuối năm rồi, xin bái niên toàn thể chư huynh đệ và gia đình.
Xin Chúa ban nhiều hồng ân cho toàn thể đại gia đình Ex Luro 68 trong năm mới.
Chưa thấy trên blog bình bầu nhân vật của năm hay 5, 10 sự kiện đáng lưu ý của lớp trong năm qua.
Ex772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.