Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

re: vắng mặt

Chào anh em
Ex Chung 765 đã có mặt ở Sài gòn 2 hôm trước để hôm nay "trở về mái trường xưa".
Ex Khải 787 dự định sẽ đưa gia đình về dự ngày hội truyền thống của
exluro Sài gòn.
DR hôm nay bị kẹt bất khả kháng không thể tham dự được.
Xin hiệp thông từ xa và chờ tin các bạn.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.