Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Re: hiệp thông

Chào các bác,
Bác Phụng thừa khả năng thay thế ca sỹ Quang Linh hát bản "Chân Tình". Ex tui có vài ý nghĩ, nhưng lực bất tòng tâm, chứa quá lâu ngày không nơi phun ra, e rằng..., lúc có thời gian ex tui sẽ viết thêm về điều nầy, vả, viết cho các bác phải lựa lời phong nhã, đặc biệt là ex Phụng đang bị bệnh mắt, phun trật đường, bác ấy đọc vào bị nổ mắt thì tai hại dường nào. Đôi lời tường trình.
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.