Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Re: hiệp thông

Thăm anh em
Có vài tin vịt hơi cũ đây
* PGS Phụng 799 là người sử dụng mắt nhiều nên hôm nay phải mổ mắt. DR
liên hệ suốt chiều hôm
qua mà không được. Không biết mắt của ex Phụng 799 bị cái gì. Thôi anh
em cứ cầu nguyện thêm 1 kinh là được
**Về bệnh tình của Bùi gia 803 nghe đâu là bị sốt sau khi tháo bột.
Nhưng may thay, Bùi gia đã khắc phục hoàn toàn rồi. Nghe nói Ex 803
uống trụ sinh trị đường ruột( không biết bác sỹ cho lộn toa hay dược
sỹ bán lầm thuốc!)nên. . . . Nhưng không sao, Ex 803 đã vứt thuốc cũ,
tự mua thuốc mới uống và rầy đang khỏe re... Đã ghé lên nhà LP 767
cùng với Ex vua 815 xài hết chai "gold label" rồi. Trưởng ban chai lọ
nên lưu ý nhé
***Ex ba số bẩy không liên hệ được từ hôm y đi Campuchia rồi. Nghe đâu
ngài đang xây nhà mới sắp xong( tin từ Ex Hòa 780 là phải chính xác)
Qua mấy lần nghỉ giữa giờ rồi mà không thấy bác PHT hay bác Toàn thắng
cho đề tài mới ???
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.