Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Re:Đính chính

Hi Ex 762 và anh em
LP 767 đã đính chính quan thầy vào ngày 25/7 nghĩa là thánh Giacôbê
tiền, con ông Giêbêđê.
Tuy nhiên Ex Chương 767 cũng chân thành cám ơn sự quan tâm của ông trùm.
Vạn bất đắc dĩ nếu Ông trùm đã soạn chai lọ thì "xin đành bằng lòng
cho sáng danh Chúa!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.