Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Re: Tiền hay hậu

Gửi ông trùm Hù
Lẽ ra phải gọi là trưởng ban chai, lọ như GSTSTQ tặng phong, nhưng mấy
đứa xấu miệng ( như DR) nói rằng chưa rửa chức nên . . .
Không biết LP767 nhận Thánh Giacôbê tiền hay hậu làm bổn mạng. Coi
chừng lại mừng ngày 25/07 thì hố to.
Hay là Ex Chương 767 làm cú đúp nhận cả hai thánh làm quan thầy??
Thân
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.