Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bao cao thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 12.804.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)] (Báo cáo thu-chi 01/5/2012)

 

13/5/2012: Đóng góp cho công trình xây tòa nhà mới Đại Chủng Viện (DT phụ trách chuyển giao cho cha Đỗ Hùng): 10.000.000

21/5/2012: lãi ngân hàng (VND): 633.000

22/5/2012: lãi ngân hàng (SJC): 735.000

 

Tồn quĩ: 4.172.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.