Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Bạn bè "Ngày xưa đó"

Gởi đến các Ex68s hình ảnh EXs763 đang "tư" cán tại Houston.
Xem hình tại đây
Tiện dịp đây ... Xin tổng mời Quí Ex68s khi có dịp "tạt ngang" chụp hình chung với tớ để tập hình được phong phú hơn.
Thành mỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.