Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

re: lịch sử

Hi
Chuc một tuần may lành
Thế giới 100 năm nhìn lại ... Clip chiếu lại các giai đoạn lịch sử
quan trọng của thế giới trong 100 năm qua (có cả VN) được tóm gọn
trong 10 phút . Mời các bạn vào trong link dưới để xem:
100 Năm nhìn lại trong 10 phút (1911 - 2011 in 10 Minutes) - YouTube:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Xxh-sS8Qoco
Nhắn với Ex TBG 804 Xin cho lại dịa chỉ email chính xác, vì thư gửi đi
cứ bị trả lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.