Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Re: thăm bạn

Thưa bác PHT,
Chim bác Bùi mà không đen, khỏe , đẹp mới là chuyện lạ chứ !
Bác í có 5 chim mà đều đen khỏe đẹp cả 5 đấy.
Cám ơn bác Hủ tíu đã có lời khen dạo này tớ trông mỡn ra. Cám ơn nhiều nhiều.
Tớ cũng xin có vài hàng thăm bác và quý quyến an mạnh.

Nhớ đến nhau nhiều,
Thân
Cảnh 762

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.