Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Re: công đồn có địch

T. Thắng ơi
Bút lực và dũng lực của bác như thế mà còn chạy dài...huống hồ mấy đứa còm nhom như Ex tui. Hic hic.
Nhưng cái bài sợ vợ tui nghe hơi quen quen.
Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.