Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Thưa anh em
Gửi bài của Khoan méo 789. Bài về tiếng latinh hơi dài. Ex đầu vần gửi lên cho gọn.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.