Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Báo cáo thu-chi

Báo cáo thu-chi

 

Tồn quĩ kỳ trước: 4.197.566 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (17.000.000)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 01/5/2013)

 

09/4/2013

viếng đám tang thân phụ Ex Liên (Chương phụ trách): 850.000

 

21/5/2013

Lãi ngân hàng (21/02 đến 21/5/2013): +442.000

 

Đóng niên liễm 2013

Cảnh500.000, Chương850.000, Công500.000, ThắngĐinh200USD: +1.850.000 + 200USD

 

Tồn quĩ: 5.639.566 + 200USD + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (17.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

 

Kính cáo:

1. Định kỳ Báo cáo thu-chi là ... không có kỳ hạn nào hết. Khi nào có phát sinh thu-chi tương đối nhiều nhiều thì mới có cái mà báo cáo. Vì thế anh em thông cảm cho hiện tượng có khi ba năm báo cáo một lần hoặc có khi một ngày báo cáo ba lần!

2. V/v tổ chức đi nghỉ hè cho gia đình: tiền mặt có thể huy động từ quĩ là khoảng 26-27 triệu, chắc đủ tổ chức như mọi năm. Muốn lâu dài, bền vững thì anh em tham gia phải đóng góp nhiều hơn. Lãi ngân hàng (VND) ngày càng xuống: gởi kiếm tiền ăn kem thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.