Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

MẠNG LÒNG TIN ECCLESIA.COM

Càng lúc, Internet càng đi sâu vào cuộc sống của chúng ta, và những cái đuôi nằm sau ký tự @ như "dot.com" hay "egroups.com" hầu như đến với các ngón tay gõ computer của chúng ta ít nhất cũng phải đôi ba lần mỗi ngày như một cái gì hết sức quen thuộc !                              

Cái mạng lưới này, cái "net" này như quyện đan chằng chịt với nhau, nối kết với nhau. Qua mạng lưới Internet, chúng ta truyền thông tin với nhau, chúng ta chia sẻ cho nhau. Và thật "phúc cho chúng ta" vì chúng ta đã tin vào Egroups, vào COMmunity, tuy chúng ta chẳng trực tiếp tai nghe mắt thấy những thông tin mà COMmunity gửi đến cho chúng ta.          

Thật "phúc cho chúng ta" vì chúng ta đã tin vào một "group" vĩ đại, một COMmunity rất đặc biệt, đó là ECCLESIA. Ecclesia, tiếng Hy-lạp có nghĩa là "một nhóm người quy tụ lại thành một đại hội" mà tiếng cổ Do-thái gọi là "Ka-han" ( qahal ). Đó chính là một Group, một COMmunity. Kinh Thánh đã dùng từ ngữ ECCLESIA để chỉ cộng đoàn Giáo Hội, còn được gọi một cách trân trọng là Hội Thánh, cộng đoàn của những người thuộc về Thiên Chúa.                                                     

Thật "phúc cho chúng ta" vì chúng ta đã tin vào ECCLESIA, tuy dẫu chúng ta đã không nhìn thấy tận mắt, nghe trực tiếp bằng tai, đích thân sờ chạm đến Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô.                                      

Tông Đồ Tô-ma đã được cộng đoàn ECCLESIA tiên khởi chia sẻ Tin Mừng: "Đức Giê-su đã sống lại, chúng tôi đã được thấy Chúa !" ( x. Ga 20, 25 ). Nhưng ông đã không chịu tin. Ông chẳng chịu tin vào "mạng lưới" ECCLESIA của ông. Ông muốn phải đích thân ông thấy, đích thân ông được chạm đến Đức Giê-su Phục Sinh thì mới chịu tin.                                               

Nhưng Đức Giê-su đã hiện ra và bảo ông một câu quá thấm thía: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những ai không thấy mà tin !" ( x. Ga 20, 29 ).                                                                                                         

"Phúc cho chúng ta" vì chúng ta đã đón nhận đức tin từ "mạng lưới" ECCLESIA, tuy dẫu chúng ta chẳng hề nhìn thấy Chúa. "Phúc cho chúng ta" vì chúng ta đã tin vào ECCLESIA mà không đòi phải đích thân gặp Lời là chính Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh, không đòi tự ý mình được giải thích Lời của Người.                                                                          

"Phúc cho chúng ta" vì chúng ta chấp nhận để đời mình được quyện đan, được gắn bó, được nối kết chặt chẽ trong "mạng lưới" ECCLESIA.                                                                                          

Chính nhờ ECCLESIA mà chúng ta đón nhận Đức Tin. Chính trong ECCLESIA mà chúng ta lớn lên trong Đức Tin. Chính qua ECCLESIA mà chúng ta chia sẻ Đức Tin. Chính với ECCLESIA mà chúng ta tiếp tục loan truyền Đức Tin, để từ đó cứ nới rộng mãi "mạng lưới ECCLESIA.COM"                      

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con phúc được tin nhờ Hội Thánh của Ngài. Amen.

Theo DAILY BREAD 01.5.2000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.