Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Fwd: 150 TCVGIUSESAIGON

Xin giới thiệu với các bạn lớp 68 một số hình ảnh của bậc đàn anh hát hay, chụp đẹp. Những góc máy đặc sắc, góp vào bộ ảnh của trường chúng ta.

Ánh 757


Kính gửi EXLURO
Gửi đến ACE những hình ảnh ghi lại 
ngày họp mặt truyền thống 1/5/2013
Xem và nhớ lại mặt anh em  ???

Xin xem toàn bộ Album: Ở ĐÂY

Giuse Thứ EXLURO65

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.