Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Re: 5 phút Lời Chúa

Thưa các bạn lớp 68,
Thưa anh Lê Phước Thiệt, lớp 59 và BBT.
Tối qua, Dũng Ruồi đã thức khuya để đọc kỷ yếu 150 năm của ExLuro, tôi cũng thế nhưng chỉ lướt sơ qua các tựa bài sau khi đã post xong hình. Và phát hiện ra một lỗi cực kỳ lớn của BBT là đã đánh sai tên tác giả bài "Học tiếng La - tinh" trang 204, bài đó là của bạn Nguyễn Trường Khoan lớp chúng ta. (lớp 69 đâu có học tiếng Latin đâu). Tôi nhận 2 bài của Khoan (Học tiếng La_tinh, và Mái Trường Mẹ trang 210) và forward cho anh Thiệt 59 trong BBT. Vậy là lớp ta có 4 bài (chứ không phải 3 như Dũng Ruồi đưa tin).
Xin bạn Khoan vì lòng khiêm nhường và đức bác ái sẵn có, lượng thứ cho BBT trước khi họ có lời tạ lỗi.

Thân,
Ánh 757
PS: Tôi nhận được cuốn kỷ yếu đóng bìa ngược, nhưng không sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.