Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Re: kỷ niệm 150 năm lập chủng viện

Tay máy Hùng OK nhanh tay post ảnh trước rồi .
Xin mời anh em xem


Thân,
Ánh 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.