Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Báo cáo thu-chi

Báo cáo thu-chi

 

Tồn quĩ kỳ trước: 3.867.272 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 17.000.000)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 21/02/2013)

 

03/3/2013

Đóng niên liễm 2013: Phụng +500.000

Tiền xe khánh thành nhà thờ Quảng Xuân (bổ sung, chuyển cho Cầu): 200.000 (tổng cộng 2.000.000)

 

26/3/2013

Quà thăm Ex Dụng 770: 645.000

Phúng đám tang nhạc phụ Ex Khải 787: 500.000

 

22/4/2013

Lãi ngân hàng (SJC) +2.075.294 (đem lượng vàng SJC về nhà cất chờ thời: NHNNVN không cho phép huy động vàng nữa)

 

01/5/2013

Phát thưởng Ex Luro Trường: 4.000.000 (Tổng chi 4.985.000, Lớp hỗ trợ 4.000.000)

Đóng niên liễm 2013: +3.100.000 (Ánh500.000, Ân500.000, Dũng Ruồi500.000, Đạt500.000, ThắngBùi500.000, Vương600.000)

 

Tồn quĩ: 4.197.566 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (17.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.