Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Re: "Tây đui" ....... cũng muốn mổ mắt !

Chào bác Toàn Thắng và các bác,
Đọc lời phân tích tình hình chính trị nơi xứ Pháp, tui chợt nhận ra rằng nhân vật Quách Tĩnh trong tiểu thuyết Kim Dung chỉ là giả tưởng, không chi tìm được nhân vật hoàn hảo đến thế. Ngay trong lớp 68, mọi người đều biết bác DT có giọng hát đến điên hồn, nhưng bước sang nhạc cụ thì những ngón tay chẳng cách nào so sánh với thầy Bình hoặc thầy Hiến, đấy là chưa kể đến tài móc dây đến nức da thịt của thầy Ân 758. Chính trị cũng thế thôi, không có chính trị gia hoàn hảo. Mình ngại dùng từ "mỵ dân" nên thay bằng cách nói nhà chính trị nào ra chiêu huê dạng, hợp với dân tình trong lúc ấy tất sẽ thắng cuộc. Thêm chút xíu, như xứ cờ huê sắp đến kỳ tuyển cử, ít ra dân tình cũng phải thấy nhà nước đương nhiệm có chiêu thức kinh hồn, đưa đến việc đồng bạc xanh cứng chắc như bàn thạch trên thị trường hối xuất, xong việc thì đâu lại vào đấy. Kim Dung mơ về một Quách Tĩnh quá hay, không có thực!
Nay kính,
PHT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.