Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Re: lịch sử

Thăm anh em
Xin hầu chư huynh một chuyện lẻ sau. Chuyện này các anh em quốc nội đã
rành nhưng phải dài dòng 1 chút cho các Ex Âu Mỹ hiểu rõ
Số là năm nay con út của DR thi "tú tài". Hôm qua là ngày chủ nhật,
nhưng truyền thống của nghành giáo dục ta là cứ thi, bất kể chủ nhật
hay lễ nghỉ gì cả. Nghe đâu cái truyền thống này bắt nguồn từ 1 chuyên
viên nghành mình đãng trí: không tính toán trước nên bắt các em thi
vào ngày chủ nhật. Sự việc vỡ lở: báo chí nói tùm lum, để giấu dốt,
cán bộ ta bèn nói đó là truyền thống: ôi ăn với nói! Đúng là "miệng
nhà quan có gang có thép" hay là "miệng quan ... trẻ."
Nền thi cử của ta rất hiện đại, thay đổi luôn để đi đến hoàn chỉnh[ hi
vọng bỏ thi tú tài là hoàn chỉnh luôn việc cải cách thi cử]. Không
giống như bố mẹ chúng nó, học môn nào thi môn đó. Hằng năm học sinh
chỉ thi tất cả 6 môn trong đó có 3 môn cố định là toán văn và ngoại
ngữ ( nhưng cố định là cố vậy thôi: trò nào vùng sâu vùng xa có thể
thay thế ngoại ngữ bằng 1 môn khác[ năm nay là vật lý])
Còn 3 môn kia thay đổi hằng năm: hóa, địa và sử là 3 môn được chọn
cho năm nay. Các môn phụ này gần hết năm học mới công bố, vì nếu công
bố sớm thì tụi học trò nó có "chiêu " đối phó chăng?
Đáng buồn là lịch sử VN đều bị học trò nước ta chán ngán... Nghe thằng
út kể lại là chiều qua thi xong môn lịch sử ra trước 15 phút, tụi bạn
vui mừng xé đề cương môn sử, hoan hô rầm trời, làm ảnh hưởng đến các
bạn đang làm bài. Giám thị ra ngoài tính xử lý mấy trò thì không ngờ
gặp 1 đống đề cương bị xé vụn tung bay khắp hành lang. Tội nghiệp cho
các cô dạy sử, địa: các môn phụ này không trò nào đi học thêm; học trò
còn ghét học các môn này. DR đi hỏi thăm mấy ex 68 thì cũng đều nhận
được sự đồng cảm: các cháu thi xong môn sử thì bày tỏ sự vui mừng như
thoát được gánh nặng ngàn cân bằng rất nhiều hình thức khác nhau...
Thật không hiểu được chuyện này?
Tại sao học trò không thích môn sử? ? ? Ôi câu hỏi đó biết bao giờ mới
có câu trả lời!
Xin Thiên Chúa là chủ tể lịch sử thương xót chúng con.

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.