Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Viếng ông cố Giuse


Phúc và gia đình xin được chia buồn cùng bạn Định.

Ex 798

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.