Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Thư mời của ExLuro Saigon

Thưa anh em lớp 68,

Nhân dịp ĐTGM Phêrô Nguyễn văn Tốt, lớp 59, sứ thần Tòa Thánh về thăm quê và mừng 40 năm linh mục, ExLuro Saigon có dành cho lớp chúng ta 4 thiệp mời tham dự tại nhà thờ Lái Thiêu.

Lớp trưởng đã cắt cử 4 anh em đại diện lớp đi tham dự gồm : Cầu, Dụng, Thắng 803 và tôi.

Kính báo.
Ánh 757
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.