Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được tin 
Ông Cố GIUSE
NGUYỄN VĂN ĐOÀN

thân phụ
Cha Giuse Nguyễn Ý Định 
Chánh xứ Xuân Trà, Giáo hạt Hố Nai, 
Giáo phận Xuân Lộc
đã an nghỉ trong Chúa.Xin được chia sẻ nỗi niềm thương nhớ Ông Cố GIUSE với Cha và quý tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng thương xót sớm đưa Linh Hồn Ông Cố GIUSE vào Quê Trời.

Gia đình Tuấn 813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.