Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Re: Viếng ông cố Giuse

Kính cha Định,

Cùng với tất cả anh em Exluro 68, xin chân thành chia buồn với cha và gia đình.
Cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông cố Giuse về hưởng thánh nhan Chúa.

Giuse Đỗ Mạnh HùngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.