Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Re: Viếng ông cố Giuse

Xin chia sẻ với cha Định vá gia đình vì sự mất mát ra đi của Cụ GIUSE.

Cũng xin được hiệp thông cầu nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cụ GIUSE sớm hưởng Nhan Thánh Ngài.

Trân trọng,
Nguyễn Trường Khoan 789 & Kim Loan

PS: Cám ơn anh Ánh đã báo tin cho biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.