Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

PHT và các bạn quan tâm

Lễ phục sinh thì theo truyền thống là phải có "trứng phục sinh". Nhưng theo DR việc này hơi khó à nhe! Cái nhà của LT 763 nhà nào cũng to cả: đồ đạc lại rất nhiều >>> Nếu "giấu" trứng thì chỉ có PHT mới may ra tìm thấy.
Món thứ hai có thể có là chiên...( con chiên hay chiên xào DR ko rõ lắm)
Món thứ ba đến món thứ 20 nên liên hệ Ex 763 hay Exa 763.
Ex 772


Chào bác Mõ,

Không thấy thực đơn cho cuộc họp trù bị ngày Phục Sinh?

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.