Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Bao cao thu-chi

Kỳ trước: 3.024.328 + 100USD + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 300USD + 20.000.000)] (Báo cáo thu-chi 22/12/2011)
28/01/2012: Đóng niên liễm 2012 – Ánh500.000, Ân500.000 -> 1.000.000
25/02/2012: 3USD (lãi ngân hàng -> nhập vốn + 100USD -> gởi 403USD)
16/3/2012: Toàn Thắng tặng quĩ 3.000.000
Đến 20/3/2012: 990.164 lãi VNĐ (tính t 19/12/2011) + quà Tết ngân hàng
20/3/2012: Gởi ngân hàng thêm 5.000.000 (chỉ để tiền mặt quĩ không quá 5.000.000)
21/3/2012: mừng khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ 1.000.000
 
Tồn quĩ: 2.014.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)]
 
Xin cám ơn tất cả các bạn, đặc biệt Toàn Thắng & Ánh
 
 
Kính cáo: tiền mừng khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ 4.000.000 (quĩ 1.000.000, LT 1.000.000, DT 1.000.000, CB 300.000, DR 300.000, Ân vận động thêm 400.000)
 
PS: Ex tui đến là khổ sở với tiền mừng khánh thành nhà thờ! Thông báo số tài khoản NH rồi cứ phải kiểm tra TK liên tục xem có tiền chưa. Chờ mỏi mòn thì nhận LT 1.000.000 và ... hết! 3 trự còn lại thì DR nhắn nhờ ... tạm ứng. Cộng lại được 3.600.000: chín nút nhưng ... lẻ. Lại loay hoay vận động thêm cho chẵn để sáng nay đi gởi (Ex tui đã gởi riêng vì nhận được thiệp mời trước đó). Vậy xin kính cáo là từ nay trở đi Ex tui sẽ không nhận giải quyết những vụ việc tiền mừng hay tương tự vì các cụ đã dạy rằng:
            Ở đời có bốn cái ngu,
            Làm mai, lãnh nợ, gác chầu, cầm ...         Sorry nhầm: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.