Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Re: hello

Hi
PHT và anh em
Công nhận anh này "nhớ dai"thật. Ngay cả Ex Phúc 798 là người trong cuộc cũng không nhớ rõ.
Ha ha, điều đó chứng tỏ bút lực của bác vẫn dồi dào>> văn chương thì lai láng. Ôi nói bậy nói bạ tùm lum coi chừng lụt lội cả đám ấy chứ.
Ex 772


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.