Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

hello

Chào các bác,

Ngoài lời xướng kinh của bác Trùm sui, blog68 mấy hôm nay yên ắng quá, chả nhẽ các bác đang vào mùa chay tịnh. Nếu quả thế thì bác Mõ, người đang cầm dái chuông, xin gióng lên cho vài hồi.

PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.