Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Nóng và lạnhBIỂU DƯƠNG ĐỨC KI-TÔ

Ông Gio-an Tẩy Giả thấy Đức Giê-su tiến về phía mình,
liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian...
 
Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” ( Ga 1, 29 – 34 )
Tôi xin viện chứng tất cả những người sống gần chúng ta làm chứng nhân cho Đức Ki-tô, tất cả những người được Đức Ki-tô chinh phục tâm hồn, nhờ họ chỉ cho anh em của họ và cho chúng ta thấy Đức Ki-tô.     
Xem quả thì biết cây, xem việc thì biết người, các Thánh Đường thời Trung Cổ biểu dương Đức Tin thời đó, kẻ được cứu độ biểu dương Đấng Cứu Tinh...
     
Hỡi tất cả những ai có tấm lòng quảng đại vượt lên trên nỗi cùng khốn, có Đức Cậy sâu thẳm hơn nỗi tuyệt vọng. 
Hỡi tất cả những ai giữa vòng lao lung mà vẫn giữ vững tinh thần tự do, giữa đám chúng sinh tội lỗi mà được cứu độ, giữa những kẻ chết mà vẫn duy trì được sự sống...
Xin đừng nhận lấy cho riêng mình niềm ngưỡng mộ quý mến mà người đời dành cho các bạn. Hãy tuyên bố rằng mình chỉ là ánh sáng phản chiếu mờ nhạt của Ánh Sáng Thật, là cành của Cây ban Sự Sống, là thành phần của Thân Thể sống động của Đức Ki-tô... 
Tùy theo khả năng mình, hãy biểu dương Chúa cho thế gian thấy Người !

Thuở xưa, ông Gio-an Tẩy Giả sôi nổi nhiệt thành giang hai tay chỉ về phía Chúa cho các môn đệ nhận biết Đức Ki-tô. 
Trên giường hấp hối, nhà văn Georges Bernanos đã thầm thĩ: “Giờ đây, chỉ còn giữa Ngài và con !”, ông cho thấy đang dọn mình ra trước tòa Thiên Chúa. 
Và một Nữ Tu nhỏ bé mà tôi quen biết, đã trả lời một người vô tín ngưỡng tìm hiểu bí quyết nào đã thúc đẩy bà tận tâm phục vụ người nghèo, bà đã lặng lẽ giơ tay chỉ lên Thánh Giá...      .                                                                   
J. Rousselot
             Tôi đã hc biết rng                             
Tôi đã hc biết rng                                                                                    
C x t tế thì quan trng hơn cư x đúng.                          
Tôi đã hc biết rng                                                                              
Mt n cười là cách d nht đ ci thin v mt ca mình và người khác
Tôi đã hc biết rng                                                                        
 Ngày nào tôi không mm cười vui v, ngày đó tôi sng ích k.     
Tôi đã hc biết rng                                                                                 
Ngày nào tôi không làm cho k khác vui v, ngày đó tôi li đc yêu người.
Tôi đã hc biết rng                                                                                
Khi có người nói vi tôi: “Anh đã cho tôi mt ngày vui!” thì đó là ngày vui ca tôi.                                                                        
Tôi đã hc biết rng                                                                                      
Khi tôi tìm cách tr thù ai đó, tôi ch làm c cho h tiếp tc làm tn thương đến tôi.
Tôi đã hc biết rng                                                                                 
 Kh năng ln nht mà tôi cn đt đến kh năng chp nhn chính mình và đón nhn người khác.                                                     
 Tôi đã hc biết rng                                                                                                   Cách tt nht đi phó vi nhng người hay kỳ th và khó chu vi tôi là c đi x tt vi h.
Tôi đã hc biết rng                                                                                  
Tôi có th luôn cu nguyn cho mt ai đó, khi tôi không có cách nào khác đ giúp h.                                                                                                                                                               [Sưu tầm]                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.