Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

kinh cuối năm

Cuối năm tính sổ cuộc đời, để xem không rõ lỗ lời gì đây? 
Xin dài dòng trích dẫn.

Câu trả lời của CHÚA
Bạn nói: “Điều đó là không thể”
Chúa đáp: “Mọi sự là có thể” (Lc 18:27)

Bạn nói: “Con đã quá mệt mỏi”
Chúa đáp: “Ta cho con được yên nghỉ” (Mt 11:28-30)

Bạn nói: “Chẳng có ai thực sự yêu tôi”
Chúa đáp: “Ta yêu con” (Ga 3:16 và 13:34)

Bạn nói: “Con không tiếp tục được”
Chúa đáp: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12:9, Tv 91:15)

Bạn nói:“Con không hiểu phải làm thế nào”
Chúa đáp: “Ta sẽ dẫn dắt các nẻo của con” (Cn 3:5-6)

Bạn nói: “Con không làm nổi”
Chúa đáp: “Con làm được mọi sự” (Pl 4:13)

Bạn nói: “Con chẳng có khả năng”
Chúa đáp: “Ta có khả năng” (2 Cr 9:8)

Bạn nói: “Sẽ chẳng có lợi ích gì đâu”
Chúa đáp: “Mọi sự hiệp lại là có ích” (Rm 8:28)

Bạn nói: “Con không thể tha thứ cho mình được”
Chúa đáp: “Ta tha thứ cho con!” (1 Ga 1:9; Rm 8:1)

Bạn nói: “Con không điều hành được công việc”
Chúa đáp: “Ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con!” (Pl 4:19)

Bạn nói: “Con sợ lắm”
Chúa đáp: “Ta chẳng cho con một tâm thần nhút nhát” (2 Tm 1:7)

Bạn nói: “Con bao giờ cũng lo lắng và thất bại”
Chúa đáp: “Hãy trao mọi gánh lo lắng cho Ta” (2 Pr 5:7)

Bạn nói: “Con không có đủ đức tin”
Chúa đáp: “Ta đã ban cho mỗi người một lượng đức tin” (Rm 12:3)

Bạn nói: “Con không đủ khôn ngoan”
Chúa đáp: “Ta đã ban cho con sự khôn ngoan” (1 Cr 1:30)

Bạn nói: “Con cảm thấy cô đơn”
Chúa đáp: “Ta chẳng hề lìa con, chẳng hề bỏ con” (Dt 13:5)
st. theo Cathe Francis

Lỡ dài, dai và dại rồi làm tới luôn “bác tài”

                      Mỗi năm là một năm ân sủng
Người Kitô hữu biết rằng trong suốt năm vừa qua, Thiên Chúa đã hoạt động với họ. Thiên Chúa đã yêu thương họ, đã giúp đỡ họ. Người Kitô hữu biết rằng: năm mới vừa bắt đẩu, thì Thiên Chúa đã đi trước rồi. Họ sống trong hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa không hứa cho họ: không phải trải qua khó khăn và đau khổ, nhưng lại hứa: Người sẽ có mặt trong các thử thách của họ. Nhất là họ ý thức rằng: chỉ có ân sủng mới tồn tại mãi mãi, và đi trước hành động hạn chế và nghèo khổ của con người.
Người Kitô hữu cũng biết rằng: năm mới mở ra trước mặt họ một trang giấy trắng của cun sách đời họ, và trang này sẽ được lưu trữ trong kho tài liệu vĩnh cửu. Họ có thể làm cho trang này đẹp hơn những trang trước, vì được đánh dấu bằng ân sủng, bằng cách "đi nhân xử thế'' của Thiên Chúa hằng lo lắng cho con cái mình. Người Kitô hữu cầu nguyện để đừng phí phạm năm mới, đã được ban cho nhưng không. Họ không chỉ nghĩ đến những khó khăn của họ: họ biết rằng cái hố khủng khiếp giữa người giàu và người nghèo vẫn tiếp tục lớn rộng ra theo cấp quôc gia, cũng như theo cấp hành tinh. Nhưng người Kitô hữu cũng biết rằng: Chúa Thánh Thần vẫn bắt tay vào việc để thúc đẩy lòng nhiệt tình độ lượng và những điều kỳ diệu của óc sáng tạo nơi con người.                                                                                                                                                             Denis Sonet

Kính chào các bạn của tôi. Tối nay tôi về quê "ăn tết": chúc anh em vui khỏe, hạnh phúc
EX 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.