Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

140 năm

Thưa các bạn cựu học sinh Lasan Taberd lớp 68,
Tớ vừa nhận được thiệp mời do SH Đại (giám học khối 10, 11, 12 nk 1974-75) qua  nhóm Taberd 75, xin phổ biến tới các bạn, 


ÁNH 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.