Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Tự do ngôn luận!

Các Ex 68 thân mến!
Blog là của Anh Em. Cần các Thông tin về nhau? Mình có lòng?
Sao Bác nào lại xoá hết Thông tin? Nếu vậy blog này đừng nên tồ tại!!!
Ex Phụng 799

Đã gửi từ iPhone của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.