Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Mời đám giỗ

Thân mời các Ex và Exa đến dự đám giỗ 5 năm bà nhạc mẫu của mình.

Ân 759

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.