Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

đi Cali

Thăm anh em
Chiều qua [ 19h30] Ex 802 và 3 bố con DR đã lên đường đi Cali[ từ Texas]
Sáng sớm nay gần đến El Paso[ cuối Texas giap ranh New Mexico]  thì bị bể
bánh sau. May mà không thiệt hại về người.
Phải mất hơn 2 h để sửa chữa , và vì bánh sơ cua chỉ cho phép chạy "theo
tốc độ VN"[ khoảng 40 dặm/h] Đoạn cuối Texas này cho phép chạy 75 dặm.
Trưa nay khi qua bang New Mexico còn bị chận lại xét giấy tờ [ trẻ em Mễ
vào Mỹ bất hợp pháp nhiều quá nên phải kiểm tra mọi xe qua lại]: 2 exo mình
ko mang passport đi>> phải đợi check bằng lái , I-20 và cac thông tin liên
quan.... nhưng cũng đến nơi định nghỉ gần 12h để ăn trưa. Bây giờ mọi người
đang ở Motel ngủ để đến đêm khởi hành đi tiếp....
Cali chính xác là nhà Ex 789 chỉ còn gần 700 dặm thôi.
Kỳ này Ex 802 đã bỏ thuốc lá hút thuốc tẩu( bằng hơi nước> không thải
carbonic nữa.
Ex 802 nói các ex VN nên dùng theo phương pháp này để đưa nicotin vào
người.)
Gửi mọi người 3 tấm hình
1 tấm ở rest area Guadalupe( 1 county của Texas)
1 tấm ngoài trời khi thay xong bánh "sơ cua" để chạy tạm
Xin Chúa chúc lành
DN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.