Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Đập Hoover , Nevada

Chào mọi người
Đâp Hoover rất lớn tuy đã xây trước thế chiến thứ 2
Mới đây 2010 họ lại xây 1 cầu bắc ngang rất hoành tráng: có thể tìm trên google hay youtube quá trình xây cầu này
Gửi anh em một ít hình
https://plus.google.com/u/0/107766512678889723948/posts/eKjwrPEhKT5?pid=6041590764291242338&oid=107766512678889723948

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.